Privacyverklaring

Dit is de Privacy Statement van Amvest Management B.V. en alle werkmaatschappijen van de Amvest Group (Amvest). Bij Amvest respecteren we uw privacy. In deze verklaring beschrijven we hoe AMVEST omgaat met de persoonsgegevens van onze klanten, leveranciers, zakenpartners en andere derden. Deze privacyverklaring kan te allen tijde worden gewijzigd. De meest recente versie zal worden gepubliceerd op onze website.

Contactgegevens

AMVEST AMVEST

Zeeburgerkade 1184, NL-1019 VK Amsterdam, Nederland

Tel: +31 (0)20 430 1212

e-mail: info@amvest.nl

De AMVEST Compliance Officer (Functionaris Gegevensbescherming) is bereikbaar op avg@amvest.nl.

Persoonsgegevens verwerkt door AMVEST

‘Persoonsgegevens’ hebben betrekking op alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon (persoon). AMVEST verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens vrijwillig aan ons heeft verstrekt.

AMVEST verwerkt de volgende soorten gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Sex
 • Geboortedatum
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Details over uw bedrijfsvoering op onze website
 • Webbrowser- en apparaattype
 • Bankrekeningnummer
 • Burgerlijke staat
 • Huwelijkscontract
 • Identificatiedocument (naam en nummer)
 • Alle andere persoonsgegevens die u verstrekken, bijvoorbeeld door een profiel aan te maken op deze of andere website,

per e-mail, sms of telefoon.

Alle gevoelige persoonsgegevens die wij amvest verwerken, verwerken de volgende gevoelige persoonsgegevens

aan u:

 • Kredietcontrole
 • Achtergrondcontrole
 • Inkomensgegevens
 • Werkgeversverklaring

Voor specifieke transacties laten we krediet- en/of achtergrondcontroles uitvoeren op onze klanten, leveranciers en zakenpartners. Concreet verstrekken wij persoonsgegevens (inclusief adresgegevens) aan een instantie die uitsluitend bevoegd is om deze gegevens voor dit doel te gebruiken.

Doeleinden en gronden voor de verwerking van gegevens

AMVEST verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het verzenden van nieuwsbrieven en andere publicaties.
 • In staat zijn om u te bellen of te e-mailen of informatie te verstrekken op een website.
 • U informeren over onze diensten en producten, en eventuele wijzigingen daarop.
 • Het leveren van producten en/of diensten en/of informatie over producten en/of diensten.
 • Het beoordelen en accepteren van u als klant, leverancier, zakenpartners of andere derden om een relatie met u aan te gaan of een overeenkomst met u te ondertekenen.
 • Het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst met u.
 • Het aangaan en uitvoeren van contracten en overeenkomsten met leveranciers, zakenpartners of andere derden in verband met de uitvoering van een contract of overeenkomst met u.
 • De ontwikkeling, monitoring en verbetering van onze producten en diensten.
 • Voor onderzoek (inclusief marktonderzoek), trendanalyses, klantprofielen en statistische studies, waarbij gegevens worden geanonimiseerd (d.w.z. niet meer te herleiden tot een identificeerbare natuurlijke [individual] persoon).
 • Beheer van bedrijfsprocessen, voor managementdoeleinden (intern en anderszins) en rapportages (inclusief managementrapportages).
 • Om veiligheid, gezondheid en/of ethisch gedrag te bevorderen.
 • Om uw surfgedrag op onze website te analyseren om de website zo nodig te verbeteren en/of ons assortiment producten en diensten aan te passen aan uw voorkeuren.
 • Om te voldoen aan wettelijke en wettelijke eisen, waaronder bewaartermijnen.

Redenen voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn onder meer, afhankelijk van het individuele geval, de noodzaak van de verwerking voor het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst of overeenkomst met u, om te voldoen aan een wettelijke of wettelijke eis, om de vitale belangen van u of een andere natuurlijke persoon (persoon) te beschermen of om de rechtmatige belangen van AMVEST of een van onze partners te vertegenwoordigen , tenzij uw belangen, grondrechten of fundamentele vrijheden deze belangen overschrijven.

Bewaartermijnen

AMVEST bewaart uw persoonsgegevens slechts zolang als nodig is om de doelen te bereiken waarvoor uw gegevens worden verzameld en/of om de legitieme belangen van AMVEST te vertegenwoordigen, inclusief de naleving van de wettelijke bewaartermijnen. Als AMVEST de gegevens niet langer nodig heeft voor de hierboven genoemde doeleinden, kan het de gegevens bewaren voor archivering en voor eventuele gerechtelijke procedures/rechtszaken.

Als wij uw persoonsgegevens verwerken om een vraag voor u te beantwoorden, bewaren we deze gegevens zodat we eventuele vervolgvragen kunnen beantwoorden of klachten kunnen behandelen.

Persoonsgegevens delen met derden

AMVEST zal uw persoonsgegevens delen met verschillende derden indien dit nodig is om een overeenkomst met u aan te gaan en uit te voeren of noodzakelijk is voor een ander doel dan hierboven beschreven. Tot derden behoren IT-dienstverleners, accountants, makelaars/veilingmeesters, hypotheekmakelaars, consultants, Stichting Waarborgfonds Koophuizen (garantiefonds voor koopwoningen), notarissen, leveranciers, aannemers en onderaannemers en zakenpartners, waaronder de deelnemingsbedrijven van AMVEST. We sluiten overeenkomsten voor gegevensverwerking met derden die uw gegevens namens ons verwerken, of we maken afspraken om hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor uw gegevens te waarborgen.

AMVEST behoudt de verantwoordelijkheid voor deze gegevensverwerkingen. Daarnaast zal AMVEST uw persoonsgegevens delen met derden die ook als verantwoordelijke voor persoonsgegevens fungeren en als zodanig moeten voldoen aan wettelijke vereisten met betrekking tot privacy. In dergelijke gevallen kan AMVEST een geheimhoudingsovereenkomst sluiten.

Cookies en soortgelijke technologieën

AMVEST gebruikt functionele, analytische en trackingcookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gedownload naar de browser van uw computer, tablet of smartphone de eerste keer dat u deze website bezoekt. AMVEST maakt gebruik van cookies met een strikt technische functionaliteit. Deze cookies zorgen ervoor dat de website goed functioneert en bijvoorbeeld dat uw voorkeursinstellingen behouden blijven. Deze cookies worden ook gebruikt om de goede werking van de website te garanderen en te kunnen optimaliseren.

Daarnaast stellen we cookies die uw surfgedrag bijhouden, zodat we u gepersonaliseerde inhoud en advertenties kunnen aanbieden.

Tijdens uw eerste bezoek aan onze website hebben we u al geïnformeerd over deze cookies en om uw toestemming gevraagd om de cookies in te stellen. U cookies uitschakelen door de juiste browserinstellingen te configureren en u ook alle gegevens verwijderen die eerder in uw browserinstellingen zijn opgeslagen.

Zie voor meer informatie het:

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Ook derden, waaronder adverteerders en/of social media bedrijven, plaatsen cookies op deze website. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons cookiebeleid:

Gegevens openen, bewerken of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te openen, te corrigeren en/of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om alle toestemming die u hebt gegeven om uw persoonsgegevens te laten verwerken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door AMVEST, evenals het recht op gegevensportabiliteit in te trekken. Dit betekent dat u bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij op u hebben verzameld in een computerbestand naar u of naar een organisatie te sturen waarvan u de naam heeft opgegeven.

U een verzoek sturen om uw persoonsgegevens te openen, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen of een verzoek om

uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens aan info@amvest.nl. Om te controleren of u het verzoek hebt ingediend, kunnen we u vragen een identiteitsbewijs op te geven. Wij zullen zo snel mogelijk en in ieder geval binnen vier weken op uw verzoek reageren. Persoonsgegevens kunnen alleen worden verwijderd als de gegevens niet langer relevant zijn of moeten worden bewaard in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen.

Klachtenprocedures

Als u klachten heeft over de naleving van deze privacyverklaring of over een schending van uw rechten op grond van de wet, neem dan contact op met de AMVEST Compliance Officer.

Daarnaast heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de landelijke Autoriteit Persoonsgegevens, de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie vindt u via onderstaande link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Veiligheid

AMVEST zet zich in voor de bescherming van uw gegevensprivacy en neemt passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongeoorloofde openbaarmaking en onrechtmatige wijzigingen te voorkomen. Het bedrijf doet dit onder andere door middel van zijn IT-beveiligingsbeleid, door het opleiden van medewerkers en door het gebruik van veilige opslag en verbindingen. Als u van mening bent dat uw gegevens niet voldoende beschermd zijn of reden hebben om aan te nemen dat uw gegevens worden misbruikt, neem dan contact met ons op avg@amvest.nl

Amsterdam, 24 mei 2018

COOKIEBELEID

Deze website maakt gebruik van verschillende functionele cookies – zoals het onthouden van taalinstellingen – en niet-functionele cookies.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw voorkeuren onthouden tijdens het browsen en opslaan op uw computer.

Weten cookies wie ik ben?

Nee – cookies kennen uw naam, adres, leeftijd of andere persoonsgegevens niet; ze onthouden alleen uw voorkeuren en interesses op basis van surfgedrag.

Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics om het verkeer op de website te analyseren. Het doel van deze verzameling verkeersgegevens is het verbeteren van de website. Google moet de informatie en gegevens die het verzamelt – ook via het gebruik van cookies – delen met derden als dit volgens de wet verplicht is. Bovendien is Google gemachtigd om deze gegevens te delen met derden voor zover de gegevens namens Google door derden worden verwerkt. AMVEST zal de verkeersgegevens niet gebruiken om individuele gebruikers te volgen.

Sommige pagina’s bevatten ingesloten inhoud, zoals YouTube-video’s, widgets of knoppen voor sociale media. Door deze informatie te downloaden, downloadt u ook de cookies van de provider in kwestie naar uw computer. AMNEST heeft geen controle over deze cookies

Cookie-instellingen

Via hun respectievelijke instellingen bieden alle veelgebruikte webbrowsers (waaronder Internet Explorer, Mozilla, Firefox, Google Chrome en hun equivalenten voor mobiele apparaten) de mogelijkheid om alle cookies te verwijderen of cookies permanent af te wijzen.

Cookies uitschakelen:

Zoek online naar de cookie-opties van uw browser of apparaat uitschakelen of bezoek een van de onderstaande links:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en-GB&co=GENIE. Platform=Bureaublad

Firefox (Mozilla): https://support.mozilla.org/en-US/kb/disable-third-party-cookies

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies